PRIVOLA KORISNIKA USLUGA

– Slanjem upita izričito izjavljujem da sam Slavonija expo d.o.o. dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje podatke te dozvoljavam da ih isti pošteno i zakonito koristi u cilju zaštite mojih osobnih interesa .

Slavonija expo d.o.o. se obvezuje da neće osobne podatke dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge.
Izričito dozvoljavam Slavonija expo d.o.o. da moje osobne podatke može pošteno i zakonito koristiti u svojim evidencijama.
Suglasan/na sam da Slavonija expo d.o.o. u skladu s gore navedenim uvjetima, koristi moje osobne podatke.