Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR), regulativa je Europske unije koja štiti vaše osobne podatke i zahtijeva da se prikupljaju u skladu sa zakonom pod strogim uvjetima, za opravdanu svrhu. Osobe ili organizacije koje prikupljaju i upravljaju vašim osobnim podacima moraju ih zaštititi od zloupotrebe te moraju poštivati određena prava vlasnika podataka koja su zajamčena zakonom EU i hrvatskim propisima.
SLJEDEĆA PRAVA ZAJAMČENA SU GDPR REGULATIVOM:
Pravo na pristup. Korisnik ima pravo dobiti potvrdu o tome da li se njegovi osobni podaci obrađuju ili ne, i tamo gdje je to slučaj moramo im omogućiti pristup tim podacima.
Pravo na ispravak. Korisnik ima pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka i pravo dodavanja osobnih podataka koje će popuniti bilo kakve nepotpune osobne podatke.
Pravo na zaborav. U određenim slučajevima, korisnik ima pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka.
Pravo na ograničenje obrade. Korisnik ima pravo zatražiti ograničenje obrade, primjenjivo na određeno razdoblje i/ili određene situacije.
Pravo na prenosivost. Korisnik ima pravo preuzeti u strukturiranom obliku svoje osobne podatke i ima pravo prenijeti osobne podatke trećoj strani.
Pravo na podnošenje prigovora. U pojedinim slučajevima, korisnik ima pravo prigovora na obradu osobnih podataka, uključujući i profiliranje. Imaju pravo prigovora na daljnju obradu osobnih podataka u onoj mjeri u kojoj su prikupljeni u svrhu direktnog marketinga.
Pravo da se ne podliježe automatiziranoj obradi osobnih podataka. Korisnik ima pravo ne biti podvrgnut odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi.
Pravo na podnošenje pritužbi. Korisnik ima pravo uložiti pritužbu u vezi s obradom osobnih podataka nadležnim tijelima za zaštitu podataka (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).
Pravo na naknadu štete. U slučaju kršenja primjenjivih zakona u obradi osobnih podataka korisnik ima pravo tražiti naknadu štete za štetu koju mu je takva povreda mogla uzrokovati.

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz ove Izjave.